Раскршћа
Аутор: Миодраг Марковић Датум издавања: 1982