Паклена Рунда
Аутор: Андрија Б. Ивановић Датум издавања: 2010