Библиографија Стевана М. Луковића
Аутор: Милица Баковић Датум издавања: 1995