Стара лоза
Аутор: Блаже Конески Датум издавања: 1978