У трагању за својим ликом
Аутор: Цирил Злобец Датум издавања: 1984