Изабрао сам месец
Аутор: Душко Новаковић Датум издавања: 2003