Књижевно дело Милована Данојлића
Аутор: Марија Орбовић Датум издавања: 1995