Затвореник у ружи међу својима
Аутор: Милица Баковић Датум издавања: 1997