Чачанско штампарство и издаваштво : 1833-1941.
Аутор: Марија Орбовић Датум издавања: 1998