... Са очима изван сваког зла
Аутор: Михаило Бошњаковић Датум издавања: 1991