Доситеј Обрадовић (1739-1811)
Аутор: Цана Танасковић Датум издавања: 1989