Скица за аутопортрет
Аутор: Милица Баковић Датум издавања: 2005